STUDENTS PLACED RECORD

STUDENTS PLACED RECORD

 • LAPL Automotive Pvt. Ltd.

  MIDC Waluj, Aurangabad.
  Website : www.laplautomotive.com

  Student Placed :

  1. VEDANT BALAJI SHIVSHETE
  2. PATHAN SHOYEB KHAJA KHAN
  3. SAYYED MEER SAYYAD JAHIR
  4. SHAIKH SAILANEE ALAM
  5. DINESH SHIVAJI KURHADE
  6. SHRINIVAS MADHUKAR JADHAV
  7. GOVIND DILIP MORE
  8. GANESH PITLEWAD
  9. GAIKWAD PRADUMAN MADHAVARAO
  10. ZAGADE DHAMMANAND GOVIND

 • BG-LI-IN Electricals Limited.

  Aurangabad
  Website: www.bgliin.com

  Student Placed :

  1. SHREE MADHAVI RAHUL
  2. BANSODE RASIKA RAOSAHEB
  3. KARPE SNETA SHANKAR
  4. KOLTE PRATIKSHA UTTAM
  5. KAMBLE SUREKHA RAMESH
  6. MAHESH SHIVAJIRAO MOHITE
  7. DEEPAK SUBHASHRAO NARWADE
  8. VISHAL VISHWAMBER SAKHARE
  9. BHERJE KARAN BHUJANG
  10. CHAVAN SHRIKANT KISHANRAO • Laxmi Agni Components Pvt. Ltd.

  MIDC Waluj, Aurangabad.
  Website: www.laxmiagni.com

  Student Placed :

  1. SOHEL MAINODEEN SHAIKH
  2. GOVIND BALAJI JADHAV
  3. CHAVAN RAJENDRA BHOTU
  4. AKASH GANGARAM JADHAV
  5. MANOJ BALAJIRAO DHAGAVE
  6. BHALERAO SHIVKUMAR PANDURANG
  7. GORADWAR CHANDRAKANT MADHAVRAO
  8. JONKALE NAMDEV BALAJI
  9. SHAIKH MAULA BABUSAB
  10. SHAIKH SAJID AHEMAD

 • Aurangabad Auto Ancilliary Pvt. Ltd.

  Aurangabad.
  Website: www.aaaplgroup.com

  Student Placed :

  1. JADHAV YOGESHWAR GANGADHAR
  2. BHALERAO RAJESHWAR VASANTRAO
  3. PAWAR RAVINDRA SUDHAKARRAO
  4. JADHAV AKASH VIJAY
  5. TUDME VINOD VITTHALRAO
  6. TATE YOGESH BHAGWANRAO
  7. SHAIKH NUROJ GAUS
  8. JADHAV AJAY UTTAMRAO
  9. RITESH KISHANRAO WAGHMARE
  10. SHINDE HRUSHIKESH ANANDRAO